Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Vydrník
ObecVydrník

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13. 5. 2024

O2024/33

Objednávame u Vás vypracovanie geometr. plánu na "Chodník v obci s parkoviskom pri OcÚ"

1 200,00 EUR

Ing. Matúš Nemčík - GEONEM, Spišská Sobota, Sokolovská 2819/9, 05801 Poprad

Obec Vydrník

13. 5. 2024

O2024/32

Objednávame u Vás vypracovanie geometr. plánu na "Vodovod - osada"

100,00 EUR

Ing. Matúš Nemčík - GEONEM, Spišská Sobota, Sokolovská 2819/9, 05801 Poprad

Obec Vydrník

13. 5. 2024

O2024/31

Objednávame u Vás vypracovanie geometr. plánu na "Komunikácia osada"

180,00 EUR

Ing. Matúš Nemčík - GEONEM, Spišská Sobota, Sokolovská 2819/9, 05801 Poprad

Obec Vydrník

13. 5. 2024

O2024/34

Objednávame u Vás multifunkčnú bezdrôtovú farebnú tlačiareň: Brother DCP-T520W

190,00 EUR

Mgr. Michal Gáborčík TAURUS, J. Záborského 2337/1, 06001 Kežmarok

Obec Vydrník

29. 4. 2024

O2024/30

Objednávame u Vás "Stavebné úpravy spevnenej plochy v obci Vydrník pri MŠ" v obci Vydrník

9 957,74 EUR

Ivana Štajerová, Priečna 285/49, 05914 Spišský Štiavnik

Obec Vydrník

29. 4. 2024

O2024/29

Objednávame u Vás výmenu radiátorových ventilov - 2 ks v kancelárii tímu RT I. na prízemí Obecného ú

160,00 EUR

MV Consulting, spol. s r.o., Tatranská ul. 727, 03261 Važec

Obec Vydrník

19. 4. 2024

O2024/27

Objednávame u Vás VOK - odvoz, vývoz: pristavenie v rómskej osade - obec Vvdrník, dňa 22.04.2024

0,00 EUR

OK TRANS POPRAD, s.r.o., 50, 059 14 Vydrník

Obec Vydrník

29. 4. 2024

O2024/28

Objednávame u Vás servis a opravu garážovej brány v Obecnom úrade vo Vydrníku:

173,00 EUR

Svetex BM s.r.o., Rastislavova 3488/22, 05801 Poprad

Obec Vydrník

19. 4. 2024

O2024/26

Objednávame u Vás atrament Epson Black, Yellow, Cyan, Magenta a 2xtoner CRG/CF403M, DF402Y

377,00 EUR

Mgr. Michal Gáborčík TAURUS, J. Záborského 2337/1, 06001 Kežmarok

Obec Vydrník

25. 3. 2024

O2024/25

Objednávame dodávku, montáž a konfiguráciu meracieho systému. Merný objekt: ČOV 1 Vydrník, odtok OV

2 353,92 EUR

HSE Install, s.r.o., Karmínová 1087/2, 01003 Žilina

Obec Vydrník

25. 3. 2024

O2024/24

Objednávame u Vás znalecký posudok na parc.č.: 9/1 C - 345 m2; 10/1 C - 276 m2

240,00 EUR

Ing. Jozef Zahradník, Veľká, Vodárenská 2022/14, 05801 Poprad

Obec Vydrník

21. 3. 2024

O2024/23

Objednávame u Vás aktualizáciu projekt. dokument. pre stavebné povolenie "Rozšírenie splaškovej kana

480,00 EUR

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov

Obec Vydrník

21. 3. 2024

O2024/22

Objednávame u Vás opravu kanalizácie - Obecný byt, Vydrník č. 121

500,00 EUR

MV Consulting, spol. s r.o., Tatranská ul. 727, 03261 Važec

Obec Vydrník

7. 3. 2024

O2024/20

Objednávame u Vás dezinsekciu obecného bytu č. 1,2 chodby, schodiska a domu č.98 , dezinsekciu okoli

1 370,00 EUR

Martin David - DDD SERVICE & CLEANING SERVICE, Sídlisko 1.Mája 71/3, 09301 Vranov nad Topľou

Obec Vydrník

7. 3. 2024

O2024/21

Objednávame u Vás účelovú mapu a geometrický plán pre vyňatie ornej pre stavbu "MŠ Vydrník"

680,00 EUR

Ing. Marcel Zentko - GEODET, Partizánska 51 Poprad

Obec Vydrník

28. 2. 2024

O2024/19

Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku - odhad hodnoty nehnuteľností, parcely č.: C404/2;

500,00 EUR

Ing. Matej Čekovský, Spišská Sobota, Kežmarská 988/15, 05801 Poprad

Obec Vydrník

22. 2. 2024

O2024/16

Objednávame u Vás opravu, dopravu, montáž a demontáž čerpadla podľa cenovej ponuky z 20.02.2024:

970,00 EUR

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov

Obec Vydrník

22. 2. 2024

O2024/15

Objednávame u Vás zabezpeč. služieb VO, za účelom výberu zhotoviteľa stavby "Úpravy spevnenej plochy

400,00 EUR

Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01 Prešov

Obec Vydrník

22. 2. 2024

O2024/14

Objednávame u Vás zabezpeč. služieb VO, za účelom výberu zhotoviteľa stavby "Multifunkčné ihrisko

650,00 EUR

Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01 Prešov

Obec Vydrník

22. 2. 2024

O2024/13

Objednávame u Vás vypracovanie geometr. plánu na oddelenie pozemku p.č. 890/1 a 890/30 za účelom pr

250,00 EUR

Ing. Matúš Nemčík - GEONEM, Spišská Sobota, Sokolovská 2819/9, 05801 Poprad

Obec Vydrník

22. 2. 2024

O2024/12

Objednávame u Vás vypracovanie geometr. plánu na oddelenie pozemku p.č. 118, 116/2 a 126 za účelom p

250,00 EUR

Ing. Matúš Nemčík - GEONEM, Spišská Sobota, Sokolovská 2819/9, 05801 Poprad

Obec Vydrník

22. 2. 2024

O2024/11

Objednávame u Vás vytýčenie obecného pozemku parc. č. 9/1 a 10/1 podľa dohody:

180,00 EUR

Ing. Matúš Nemčík - GEONEM, Spišská Sobota, Sokolovská 2819/9, 05801 Poprad

Obec Vydrník

13. 2. 2024

O2024/9

Objednávame u Vás dodanie a montáž reproduktora na Dom smútku podľa ponuky:

220,00 EUR

RYTMUS – Computer & music world s.r.o., 8. mája 904/11, 05971 Ľubica

Obec Vydrník

19. 2. 2024

O2024/10

Objednávame u Vás projekt. práce na aktualizáciu rozpočtu a dopl. projekt. dokum. stavby "Multif. ih

300,00 EUR

Ing. Jozef Imrich, 059 12 Hôrka

Obec Vydrník

13. 2. 2024

O2024/8

Objednávame si u Vás dodávku a osadenie trvalého značenia v obci Vydrník podľa cenovej ponuky zo dňa

3 241,08 EUR

Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 4806/39, 05801 Poprad

Obec Vydrník

13. 2. 2024

O2024/7

Objednávame si u Vás overenie MO s aproximáciou MKP na 2 ks merných objektov podľa cenovej ponuky zo

2 292,00 EUR

HYMES MK s.r.o., K Železnej studienke 7599/28, 81104 Bratislava

Obec Vydrník

26. 2. 2024

O2024/18

Objednávame u Vás údržbárske práce na obecnom dome - dovoz materiálu a náradia, vodoinštalačné práce

225,00 EUR

MV Consulting, spol. s r.o., Tatranská ul. 727, 03261 Važec

Obec Vydrník

13. 2. 2024

O2024/5

Objednávame si u Vás vypracovanie monitorovacej správy pre projekt "Obnova Materskej školy Vydrník z

380,00 EUR

Ing. Anna Franková - FRANKO OZ, Veľká, Široká 1882/78, 05801 Poprad

Obec Vydrník

1. 2. 2024

O2024/3

objednávame si u Vás PD na rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne podľa cenovej ponuky zo dňa

840,00 EUR

EL PRO KAN, s. r. o., M. R. Štefánika 212/181, 09301 Vranov nad Topľou

Obec Vydrník

26. 2. 2024

O2024/6

Objednávame si u Vás poskyt. služby exter.manaž. pre projekt "Dobudovanie komunikácií v obci Vydrník

390,00 EUR

Ing. Anna Franková - FRANKO OZ, Veľká, Široká 1882/78, 05801 Poprad

Obec Vydrník

25. 1. 2024

O2024/2

Objednávame u Vás vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV 1 a ČOV 2 v obci Vydrník podľa cenovej pon

1 800,00 EUR

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov

Obec Vydrník

2. 2. 2024

O2024/4

Objednávame si u Vás vypracovanie monitorovacej správy č. 5 z Envirofondu pre projekt: Rozšírenie vo

120,00 EUR

BSK Europe, s.r.o., L.Svobodu 79, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

26. 2. 2024

O2024/17

Objednávame u Vás údržbárske práce na obec.vodovo de -demontáž vod.čerp. na ČS+oprava ponorky podľa

110,00 EUR

MV Consulting, spol. s r.o., Tatranská ul. 727, 03261 Važec

Obec Vydrník

10. 1. 2024

O2024/1

Objednávame u Vás zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Vydrník v mesiacoch 01-04/2024 podľa pot

0,00 EUR

OK TRANS POPRAD, s.r.o., 50, 059 14 Vydrník

Obec Vydrník

19. 12. 2023

O2023/58

Objednávame u Vás grafickú prípravu a tlač občas. Vydrnícky spravodajca, druhé vydania v roku 2023 p

395,82 EUR

Tlačiareň Kežmarok GG, Priekopa 1589, 060 01 Kežmarok

Obec Vydrník

29. 12. 2023

O2023/60

Objednávame u Vás odpočet vodomerov u odberateľov právnických osôb v obci Vydrník:

195,00 EUR

MV Consulting, spol. s r.o., Tatranská ul. 727, 03261 Važec

Obec Vydrník

13. 12. 2023

O2023/57

Objednávame u Vás napojenie drezu v Obecnom dome č.68 na vodovod a do kanalizácie, podľa cenovej po

274,00 EUR

MV Consulting, spol. s r.o., Tatranská ul. 727, 03261 Važec

Obec Vydrník

13. 12. 2023

O2023/56

Objednávame u Vás výmenu el. bojlera na ohrev vody v obecnom byte č.2 v budove ZŠ - nájomca Dana Žig

374,00 EUR

MV Consulting, spol. s r.o., Tatranská ul. 727, 03261 Važec

Obec Vydrník

11. 12. 2023

O2023/55

Objednávame u Vás vypracovanie dvoch geom.plánov pre Obec Vydrník v súvislosti s komunik.v osade pod

1 482,00 EUR

GLOBING POPRAD s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

11. 12. 2023

O2023/54

Objednávame u Vás polohopisné a výškopisné zamera- nie pozemkov ku projektu cesty od Globing Poprad

1 080,00 EUR

GLOBING POPRAD s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

1. 12. 2023

O2023/52

Objednávame u Vás projektovú dokumentáciu pre stavbu:Multifunkčné ihrisko v obci Vydrník - zmena pod

550,00 EUR

Ing. Jozef Imrich, 059 12 Hôrka

Obec Vydrník

1. 12. 2023

O2023/53

Objednávame u Vás službu- zimná údržba miestnych komunikácií v zimných mesiacoch 11-12/2023 podľa ak

0,00 EUR

Martin Barabas SHR, 127, 05914 Vydrník

Obec Vydrník

24. 11. 2023

O2023/51

Objednávame u Vás službu -ťahanie a likvidácia kalu z ČOV 2 v obci Vydrník :

552,00 EUR

Danko Jozef, Šrobárová 2682, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

24. 11. 2023

O2023/50

Objednávame u Vás vypracovanie proj. dokumentácie na "Dopravné značenie spomaľov.prahy a zastávky" p

300,00 EUR

Zaremprojekt s.r.o., Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

24. 11. 2023

O2023/49

Objednávame u Vás vypracovanie proj. dokumentácie na "Stavebné úpravy spevnenej plochy MŠ" podľa cen

400,00 EUR

Zaremprojekt s.r.o., Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

25. 10. 2023

O2023/43

Objednávame u Vás projektovú dokumentáciu pre územné konanie so sadovými úpravami pre stavbu "Námest

2 240,00 EUR

Ing. Jozef Imrich, 059 12 Hôrka

Obec Vydrník

24. 11. 2023

O2023/48

Objednávame u Vás výrobu a montáž barového pultu a pracovného barového stola do Obecného domu podľa

2 300,00 EUR

Kovošimi s.r.o., Podtatranská 148/9, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

24. 11. 2023

O2023/47

Objednávame u Vás vykonanie terénnych úprav s bag- rom na parc.č. 27/1 a 28 pri materskej škole vo

600,00 EUR

LU3-STORM s.r.o., Pribinova 1098/5, 053 11 Smižany

Obec Vydrník

24. 11. 2023

O2023/46

Objednávame u Vás preškolenie v rámci zdokonaľova- cej prípravy členov DHZO - strojná služba nasledo

75,00 EUR

Drevársky kongres, T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen

Obec Vydrník

25. 10. 2023

O2023/45

Objednávame u Vás pravid.revíziu plynových kotlov a zariadení v Obecnom dome súp.č.68, obecnom úrade

800,00 EUR

SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

25. 10. 2023

O2023/44

Objednávame u Vás na základe zmluvy č.23K776035 darčekové šeky nasledovne:

290,00 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356/15, 01001 Žilina

Obec Vydrník

25. 10. 2023

O2023/42

Objednávame u Vás deratizáciu rómskej osady a obydlí za žel.podjazdom v obci Vydrníik podľa predlože

3 750,00 EUR

Ján David, Mlynská 1352/94, 093 16 Vranov nad Topľou

Obec Vydrník

25. 10. 2023

O2023/41

Objednávame u Vás geodetické práce na stavbu "Multifunkčné ihrisko v obci Vydrník":

150,00 EUR

Ing. Matúš Nemčík - GEONEM, Spišská Sobota, Sokolovská 2819/9, 05801 Poprad

Obec Vydrník

20. 9. 2023

O2023/39

Objednávame u Vás realizáciu verejného obstarania na prevádzkovanie obecnej kanalizácie v obci Vydrn

600,00 EUR

Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01 Prešov

Obec Vydrník

25. 10. 2023

O2023/40

Objednávame u Vás pristavenie veľkoobjemového kontajnera a odvoz bioodpadu na skládku:

0,00 EUR

Aksteiner Vít, Bernolákova 503/9, 05315 Hrabušice

Obec Vydrník

14. 9. 2023

O2023/38

Objednávame u Vás vlajku SR rozmerov 100x150 cm na voľby do NR SR:

16,20 EUR

SIGNO s.r.o., Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok

Obec Vydrník

19. 9. 2023

O2023/37

Objednávame u Vás ozvučenie tribúny pre vystúpenie hudobných skupín dňa 09.09.2023 na obecnej akcii

900,00 EUR

Sabina Kokyová - Hudobná skupina Gipsy Štrba, Velické nám. 1185/34, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

19. 9. 2023

O2023/36

Objednávame u Vás hudobnú produkciu s vystúpením v trvaní 3 hodín dňa 09.09.2023 v obci Vydrník na "

600,00 EUR

Sabina Kokyová - Hudobná skupina Gipsy Štrba, Velické nám. 1185/34, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

19. 9. 2023

O2023/35

Objednávame u Vás propagačný materiál na publicitu vo forme plagátikov na obecnú akciu dňa 09.09.202

350,00 EUR

INSIMA, s.r.o., Gorazdova 1734/27, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Vydrník

8. 9. 2023

O2023/32

Objednávame u Vás stany podľa špecifikácie :

4 109,87 EUR

A-TATRACOLOR, s.r.o., Sládkovičova 226/11, 034 16 Ružomberok

Obec Vydrník

31. 8. 2023

O2023/30

Objednávame u Vás dezinsekciu ploštíc v obecnom byte na prízemí budovy zákl.školy a v ob. rod.dome č

400,00 EUR

Ján David, Mlynská 1352/94, 093 16 Vranov nad Topľou

Obec Vydrník

8. 9. 2023

O2023/34

Objednávame u Vás vývoz biologického materiálu z čistenia regul. potoka v obci Vydrník v trvaní 5 ho

0,00 EUR

OK TRANS POPRAD, s.r.o., 50, 059 14 Vydrník

Obec Vydrník

8. 9. 2023

O2023/33

Objednávame u Vás prácu s bagrom na vyčistení "Hrabušického potoka" v k.ú. Vydrník v trvaní 20 hodín

0,00 EUR

OK TRANS POPRAD, s.r.o., 50, 059 14 Vydrník

Obec Vydrník

16. 8. 2023

O2023/29

Objednávame u Vás grafickú prípravu a tlač občas. Vydrnícky spravodajca

439,80 EUR

Tlačiareň Kežmarok GG, Priekopa 1589, 060 01 Kežmarok

Obec Vydrník

31. 8. 2023

O2023/28

Objednávame u Vás materiál nasledovne :

404,88 EUR

Aksteiner Vít, Bernolákova 503/9, 05315 Hrabušice

Obec Vydrník

18. 7. 2023

O2023/25

Objednávame u Vás vypracovanie kúpnej zmluvy a el. podanie návrhu na vklad do katastra nehnu- teľnos

483,00 EUR

Advokátska kancelária JUDr.Budziková&JUDr.Dachová,s.r.o., Nám. sv. Egídia 41/95, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

18. 7. 2023

O2023/24

Objednávame u Vás vypracovanie znal.posudku na stanov. trhovej ceny na parc. v k.ú. Vydrník č. 338,

440,00 EUR

Ing. Pavol Ganzarčík, Petzvalova 62, 059 01 Spišská Belá

Obec Vydrník

17. 7. 2023

O2023/23

Objednávame u Vás vypracovanie proj. dokumentácie -DUR na miestnej komunikácii v obci Vydrník-osada

1 200,00 EUR

Zaremprojekt s.r.o., Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

17. 7. 2023

O2023/22

Objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie na miestne komunikácie

200,00 EUR

Zaremprojekt s.r.o., Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

19. 7. 2023

O2023/27

Objednávame u Vás porealizačné zameranie SO2- -Rekonšttr.miestnej komunikácie Vydrník v rámci projek

587,00 EUR

Ing.Eva Schurger- JOCHMANN, MPČĽ 21, 05801 Poprad

Obec Vydrník

19. 7. 2023

O2023/26

Objednávame u Vás porealizačné zameranie SO1- -Výstavba miestnej komunikácie Vydrník v rámci projekt

727,00 EUR

Ing.Eva Schurger- JOCHMANN, MPČĽ 21, 05801 Poprad

Obec Vydrník

10. 7. 2023

O2023/21

Objednávame u Vás zameranie pozemku p.č 883/1 v obci Vydrník na dve parcely "C"- práv.usporiada nie

411,00 EUR

GLOBING POPRAD s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

10. 7. 2023

O2023/20

Objednávame u Vás zameranie pozemku p.č 1223 v obci Vydrník na dve parcely "C"- práv.usporiada nie,

1 107,00 EUR

GLOBING POPRAD s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

31. 8. 2023

O2023/19

Objednávame u Vás dodanie a montáž ventilátora s dobehom a spätnou klapkou E-Style pro T M+D v Obecn

268,35 EUR

Dominik Rodzenák - DOMINO, 48, 059 14 Vydrník

Obec Vydrník

21. 6. 2023

O2023/18

Objednávame u Vás realizáciu verejného obstarania na prevádzkovanie obecnej kanalizácie a vodovodu v

800,00 EUR

Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01 Prešov

Obec Vydrník

14. 6. 2023

O2023/17

Objednávame u Vás dekontamináciu chladiaceho boxu v Dome smútku vo Vydrníku:

89,00 EUR

Peter Fejer, Višňová 9, 080 01 Prešov

Obec Vydrník

23. 5. 2023

O2023/16

Objednávame u Vás výškopisné a polohopisné zameranie podkladov pre projekt multifunkčného ihriska na

420,00 EUR

GLOBING POPRAD s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

23. 5. 2023

O2023/15

Objednávame u Vás zameranie pozemkov v osade v obci Vydrník "lokalita 2"- trasa cca 400 m podľa ceno

420,00 EUR

GLOBING POPRAD s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

23. 5. 2023

O2023/14

Objednávame u Vás zameranie pozemkov v osade v obci Vydrník "lokalite 1"- trasa cca 550 m podľa ceno

420,00 EUR

GLOBING POPRAD s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

9. 8. 2023

O2023/13

Objednávame u Vás realizáciu verejného obstarania na dodávateľa stavby "Multifunkčné ihrisko vo Vydr

700,00 EUR

Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01 Prešov

Obec Vydrník

17. 5. 2023

O2023/12

Objednávame u Vás rezivo na krov rod. domu nasledovne:

800,00 EUR

DREVO-KROV s.r.o., Nová 17/16, 053 15 Hrabušice

Obec Vydrník

31. 8. 2023

O2023/10

Objednávame u Vás vypracovanie a podanie žiadosti o nenávr.finančný príspevok na výzvu FAST CARE IRO

250,00 EUR

Ing.Peter Franko, Široká 1882/78, 05801 Poprad

Obec Vydrník

14. 4. 2023

O2023/9

Objednávame u Vás dopravné značenie na miestne komunikácie v obci Vydrník podľa navrhnutého projektu

Neuvedené

Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 4806/39, 05801 Poprad

Obec Vydrník

13. 4. 2023

O2023/8

Objednávame u Vás realizáciu verejného obstarania na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "M

500,00 EUR

Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01 Prešov

Obec Vydrník

13. 4. 2023

O2023/7

Objednávame u Vás čistenie kanalizačného potrubia verejnej kanalizácie v obci Vydrník v roku 2023 po

Neuvedené

CXDX SLOVAKIA s.r.o., 161, 059 12 Švábovce

Obec Vydrník

12. 4. 2023

O2023/6

Objednávame u Vás elektromontážne práce- inštaláciu káblov pre internet v budove obecného úradu č.55

225,00 EUR

Ján Böhmer, 123, 05914 Vydrník

Obec Vydrník

12. 4. 2023

O2023/5

Objednávame u Vás kancelársky nábytok nasledovne:

948,00 EUR

B2B Partner s. r. o., Šulekova 1158/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto

Obec Vydrník

11. 4. 2023

O2023/4

Objednávame u Vás menovky na dvere na obecnom úrade a viziitky starostu obce:

460,52 EUR

OLYMP-Jozef Šmrhola, Madarovska 103/71, 93587 Santovka

Obec Vydrník

30. 1. 2023

O2023/2

Objednávame u Vás vypracovanie žiadosti o NFP z Fondu na podporu kultúry národn. menšín pre Obec Vyd

250,00 EUR

ROMAD -OZ pre podporu vzdelávania, výchovy a kultúry, Ľudovíta Štúra 2210/17, 984 01 Lučenec

Obec Vydrník

30. 1. 2023

O2023/1

Objednávame u Vás prácu s mechamizmami pri prevoze materiálu a jeho úprave na pozemku v osade vo Vy

972,00 EUR

OK TRANS POPRAD, s.r.o., 50, 059 14 Vydrník

Obec Vydrník

14. 2. 2023

O2023/3

Objednávame u Vás montážne práce na verejnom vodovode a uzatváracie kľúče na zemné ventily:

305,00 EUR

Ján Birošík ERBIJAN, Komenského 588/17, 058 01 Poprad

Obec Vydrník

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Rozvojové tímy I.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasie

dnes, štvrtok 30. 5. 2024
mierny dážď 19 °C 11 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/10 °C
sobota 1. 6. slabý dážď 20/10 °C
nedeľa 2. 6. slabý dážď 19/8 °C

hore