Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Vydrník
ObecVydrník

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3240947

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vydrník

10. 4. 2024

Úrazové poistenie

5190065197

690,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Vydrník

10. 4. 2024

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

7-2024

70,00 EUR

Obec Vydrník

Monika Klamárová

9. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

35514027

1 200,00 EUR

Obec Vydrník

Arcidiecézna charita Košece

9. 4. 2024

Mandátna zmluva

47397021

5 500,00 EUR

Public Tenders, s.r.o

Obec Vydrník

8. 4. 2024

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

2024

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vydrník

2. 4. 2024

Zmluva č.01/2024

2024-0001

985,00 EUR

Obec Vydrník

Familiaris

27. 3. 2024

Dohoda č.24/36/054/154

24/36/054/154

7 799,76 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Vydrník

27. 3. 2024

D o d a t o k č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 870820 010-1-2020-ZVB

9030983

0,00 EUR

Železnice Slovenskej republiky

Obec Vydrník

25. 3. 2024

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia

Dodatok č.2

1 262,68 EUR

VSD a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Vydrník

12. 3. 2024

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

6/2024

130,00 EUR

Obec Vydrník

Natália Kroščenová

8. 3. 2024

Zmluva o servisnej starostlivosti

00-

20,00 EUR

František Venglik

Obec Vydrník

7. 3. 2024

Mandátna zmluva

401406DKP1

9 000,00 EUR

Ivory Slovakia, s. r. o., Mlynská 938/23, 05801 Poprad

Obec Vydrník

7. 3. 2024

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

5/2024

115,00 EUR

Obec Vydrník

Anna Kroščenová

28. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKP1 s názvom: MOaPS Vydrník

126/2024

327 672,70 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Vydrník

28. 2. 2024

Zmluva

JS/2024/M/00441/MZ

78,00 EUR

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Obec Vydrník

27. 2. 2024

Dohoda č.24/36/054/1 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS

24/36/054/1

1 260,40 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Vydrník

22. 2. 2024

Dodatok k návrhu na vklad V 4554/2023/Se

V 4554/2023/Se

0,00 EUR

Obec Vydrník

Okresný úrad Poprad - katastrálny odbor

16. 2. 2024

Dodatok ku kúpnej zmluve

001

0,00 EUR

Silvia Sejková

Obec Vydrník

14. 2. 2024

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

4/2024

0,00 EUR

Obec Vydrník

Slovenský skauting - 122. zbor anjelov strážnych Poprad

9. 2. 2024

Zmluva o grantovom účte

3446482001

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Vydrník

1. 2. 2024

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ZoP/2024/023-BZ

4 141,00 EUR

VSD a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Vydrník

29. 1. 2024

Zmluva o bežnom účte

29122023

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Sociálny podnik Vydrník s.r.o.

24. 1. 2024

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

3/2024

0,00 EUR

Obec Vydrník

Dobrovoľný hasičský zbor Vydrník

22. 1. 2024

Dodatok č. 2 k dohode o poskytovaní príspevku

2

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Vydrník

15. 1. 2024

Dodatok č.002 k Nájomnej zmluve číslo 003/2022

002

50,00 EUR

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Vydrník

Obec Vydrník

9. 1. 2024

Dodatok č. 16 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Vydrník

13/V-07

0,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Vydrník

9. 1. 2024

Nájomná zmluva o krátkodobom nájme rodinného domu

2/2024

130,00 EUR

Obec Vydrník

Viera Žigová

3. 1. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

HM 341

8,00 EUR

Obec Vydrník

Kristína Kroščenová

2. 1. 2024

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

1/2024

70,00 EUR

Obec Vydrník

Katarína Hamraková

29. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

30/2023

0,00 EUR

OK TRANS POPRAD, s.r.o., 50, 059 14 Vydrník

Obec Vydrník

19. 12. 2023

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

29/2023

0,00 EUR

Obec Vydrník

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Vydrník

13. 12. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

297

20,00 EUR

Obec Vydrník

Magdaléna Barabasová

11. 12. 2023

Zmluva o dodávke pitnej vody

203/2023

0,00 EUR

Obec Vydrník

Nikola Mikušová

4. 12. 2023

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

28/2023

70,00 EUR

Obec Vydrník

Stanislav Kroščen

1. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu

10/2023/A

1 700,00 EUR

Ing. Veronika Kutková, Levočská Dolina 10, 054 01 Levočská Dolina

Obec Vydrník

1. 12. 2023

Zmluva o dodávke pitnej vody

202/2023

0,00 EUR

Obec Vydrník

Veronika Divišová

22. 11. 2023

Kúpna Zmluva

27/2023

21 861,64 EUR

Silvia Sejková

Obec Vydrník

22. 11. 2023

Dohoda č. 23/36/010/10

23/36/010/10

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Vydrník

20. 11. 2023

Zmluva na poskytovanie služieb pri správe obecného vodovodu v oblasti vyhradených technických vodovodných zariadení

26/2023

15,00 EUR

MV Consulting, spol. s r.o., Tatranská ul. 727, 03261 Važec

Obec Vydrník

13. 11. 2023

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

25/2023

70,00 EUR

Obec Vydrník

Iveta Varhoľová

3. 11. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

5509001266

406,15 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Vydrník

3. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

23-120-01602

8 000,00 EUR

Fond na podporu kultury narodnostnych mensin

Obec Vydrník

3. 11. 2023

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

24/2023

70,00 EUR

Obec Vydrník

Rozvojové tímy I.

3. 11. 2023

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

23/2023

70,00 EUR

Obec Vydrník

Rozvojové tímy I.

25. 10. 2023

Poistná zmluva

519

490,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Obec Vydrník

24. 10. 2023

Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty

23K776035

0,00 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356/15, 01001 Žilina

Obec Vydrník

24. 10. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

1

0,00 EUR

W-ECOPOWER, s.r.o., Tkáčska 3, 080 01 Prešov

Obec Vydrník

24. 10. 2023

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

22/2023

70,00 EUR

Obec Vydrník

Daniela Jankovičová

23. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

268

4,00 EUR

Obec Vydrník

Mária Šoucová

19. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

HM 280

2,00 EUR

Obec Vydrník

Marcela Gapčová

16. 10. 2023

Zmluva o dodávke pitnej vody

201/2023

0,00 EUR

Obec Vydrník

Ladislav Pačan

16. 10. 2023

Zmluva o dodávke pitnej vody

200/2023

0,00 EUR

Obec Vydrník

Dávid Bobko

3. 10. 2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

21/2023

350,00 EUR

Mgr. Róbert Liška, advokát, Štefánikova 882, 05801 Poprad

Obec Vydrník

29. 9. 2023

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS

20/2023

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Vydrník

25. 9. 2023

Zmluva o dodávke pitnej vody

199/2023

0,00 EUR

Obec Vydrník

Jozef Bobko

20. 9. 2023

Mandátna zmluva

VYD1

1 250,00 EUR

MI-DO-ING, Marián Miho

Obec Vydrník

14. 9. 2023

Dohoda o využívaní priestorov školy pri akcii usporiadanej Obcou Vydrník

2023/000

0,00 EUR

Základná škola s materskou školou Vydrník, 121, 059 14 Vydrník

Obec Vydrník

14. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní usporiadateľskej služby

19/2023

900,00 EUR

Patrik Koky

Obec Vydrník

14. 9. 2023

Zmluva o moderovaní podujatia

18/2023

300,00 EUR

Tomáš Ščuka

Obec Vydrník

6. 9. 2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec

23/36/054/781

8 220,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Vydrník

6. 9. 2023

Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu

55/2023

3 096,00 EUR

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov

Obec Vydrník

6. 9. 2023

Zmluva o dielo

10/8/2023

140 312,80 EUR

Spektrum družstvo

Obec Vydrník

5. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí užívacieho práva k nehnuteľnosti

2023/0

0,00 EUR

Obec Vydrník

Sociálny podnik Vydrník, s.r.o.

31. 8. 2023

Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."

441/2023

1 042 944,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Vydrník

30. 8. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ROP-Z-302091DGA7-91-108

7 800,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Obec Vydrník

30. 8. 2023

Zmluva o prenájme priestorov Obecného domu

12/2023

70,00 EUR

Obec Vydrník

Eduard Kroščen

30. 8. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

340

4,00 EUR

Obec Vydrník

Eduard Kroščen

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Rozvojové tímy I.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasie

dnes, utorok 16. 4. 2024
dážď so snehom 10 °C 3 °C
streda 17. 4. slabý dážď 7/1 °C
štvrtok 18. 4. slabý dážď 7/0 °C
piatok 19. 4. dážď so snehom 7/0 °C

hore